ALLA SÄLJER, del 1

Alla är säljare vare sig de vet om det eller ej.

Alla aktiviteter som bidrager till att företaget säljer mer är delar av företagets försäljningsarbete, och är på så vis försäljning. Det betyder att alla som genom sitt arbete har sådana typer av aktiviteter är säljare. Alla på ett företag påverkar försäljningen på något vis, och om man inte gör det positivt så gör man det negativt och man gör det antingen medvetet eller omedvetet.

Som företagsledare bör du se den enorma potential som finns i din organisation och börja jobba med att utvinna den.

Alla måste inte bedriva systematisk försäljning och driva säljprocesser mot prospekts, men alla kan medvetet och positivt bidraga till företagets försäljning.

För alla som har kundkontakt bör det vara obligatoriskt att veta hur just de kan påverka försäljningen positivt, och de bör proaktivt verka för det.

Inom ramen för ”Den Säljande Organisationen” som beskriver detta att alla är säljare delar in försäljningen i tre nivåer. Oavsett hur bekväm man är i att se sig som säljare så bör man minst kunna acceptera den lägsta nivån av säljarbete, dvs nivå 1.

Nivå 1: Se och Höra vad kunden har gjort, gör och vill göra. Att absorbera det som händer ute hos kunden och rapportera in det till dem som jobbar i säljavdelningen. De kan sedan bedöma om och i så fall vad de skall göra. Denna nivå bör alla som har direkt kundkontakt fungera i.

Nivå 2: Förutom det som beskrivs i lägsta nivån så tar de som verkar på denna nivå kontakt med relevant person hos kunden och inleder samtal kring behoven som uppdagats. Detta för att kvalificera om en kontakt är relevant, varefter denne föreslår en kontakt med en säljare. Denna person kan ev vara med på kundmötet, vilket på sikt kan göra att denna person kan ta steget till tredje nivån.

Nivå 3: Denna nivå av försäljning är den man oftast menar med försäljning, dvs aktiviteter som leder fram till regelrätta säljmöten som i sin tur leder fram till ingångna affärsförbindelser.

En organisation där alla är med och gör något av detta kommer att erfara en mycket påtaglig effekt av nya affärsmöjligheter och ökad försäljning.

/Jonas Möller

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *